سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه ها به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت- اخبار کنفرانس
برنامه ارائه مقالات کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۴ | 

برنامه ارائه مقالات کنفرانس تعیین شد.

دکتر هادی اکبرزاده، دبیر کنفرانس اعلام کرد پس از ارزیابی مقالات و براساس امتیازات مکتسبه، مقالات برگزیده تعیین شدند که در روزهای برگزاری کنفرانس ارائه می شوند.

وی افزود مقالات در نشستهای تخصصی مختلف ارائه خواهند شد. عناوین این نشستهای تخصصی عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، صاحبنظران توسعه و تجربیات سایر کشورها، توسعه ارتباطات و فرهنگ، توسعه همه جانبه و آسیب شناسی توسعه.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز تصریح کرد در این کنفرانس یک نشست مجزا برای فارغ التحصیلان توسعه پیش بینی شده است که در آن دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای سراسر کشور که موضوع پایان نامه یا رساله آنها در زمینه موضوعات مربوط به توسعه و پیشرفت بوده است، شرکت می نمایند و دیدگاه های خود را ارائه خواهند کرد.

وی در پایان از جناب آقای دکتر پناهی، رئیس کمیته علمی کنفرانس و اعضای کمیته علمی تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود با مشارکت فعالانه شرکت کنندگان، شاهد برگزاری این کنفرانس به نحو شایسته و مطلوب باشیم.

برای مشاهده برنامه کنفرانس اینجا را کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه ها به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت:
http://tc.olgou.ir/find.php?item=1.55.37.fa
برگشت به اصل مطلب